"Out beyond ideas of right-doing and wrong-doing, there is a Field. I'll meet you there."
Rumi

miercuri, 16 iulie 2008

Against the odds


4 comentarii:

Dungha spunea...

faina serie! Gata examenele?

matei spunea...

Asta e peisaj din Colinele Tutovei

Perieni, Ivesti...

Anca spunea...

inca nu am terminat examenele..acusi acusi..:)

da, matei...pe langa crang

Dragos Popa spunea...

bravo bravo! :)